haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2021-07-05

אוספי בנק הגנים

 

האוסף הלאומי של מיני הצומח בארץ ישראל, נאסף באופן שייצג את מקסימום השונות הגנטית של כל מין ושמור כאוסף זרעים. הזרעים נאספים, מטופלים ונשמרים בתנאים ייחודיים, המבטיחים את חיוניותם לפרקי זמן ארוכים. זוהי תשתית מחקרית עבור כל מוסדות המחקר, המגזר הציבורי והפרטי. ייחודו בשימור השונות הביולוגית והגנטית של כלל צמחית הבר של ארץ ישראל.

בנוסף, נשמרים במתקני הבנק, אוספי טיפוח של מנהל המחקר החקלאי ואוספים של חוקרי המנהל לשימור לטווח הבינוני והארוך של הזרעים.

בנק הגנים מאפשר לחוקרים מכלל המוסדות בארץ להפקיד את אוסף הזרעים שלהם בבנק הגנים. לפרטים נוספים, אנא פנו אלינו בכתובת המייל Dikla@igb.agri.gov.il

אוסף הבסיס של בנק הגנים במתקני מנהל המחקר החקלאי כולל כ- 30,000 דוגמאות של כ-2070 מינים שונים. כ-15,000 מדוגמאות אלה נאספו בישראל בעיקר מאוכלוסיית הבר.

בנוסף, קיים אוסף נרחב של זני תרבות מסורתיים ומסחריים שמקורם ב 152 מדינות. האוסף כולל דוגמאות שנאספו על בידי מחלקת האינטרודוקציה במנהל המחקר החקלאי, שקדמה לבנק הגנים הישראלי ותפקידה היה איתור ובירור מיני תרבות שונים בעלי ערך כלכלי חקלאי לצורך התאמתם לגידול מסחרי בישראל.

קטלוגים (מיני בר, זני תרבות)   

 

 

 

 

     

 ARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL