haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2019-09-22

אודות

 

 מגוון מיני הצומח בישראל הוא מהעשירים בעולם ליחידת שטח. זהו מרכז של שונות גנטית המאופיין בנוכחות גבוהה של קרובי בר של מיני  תרבות. בנק הגנים שבמנהל המחקר החקלאי- מרכז וולקני,  הינו מרכז לאומי לשימור המאגרים הגנטיים של צמחית האזור לטובת פיתוח בהווה ובעתיד. פיתוח אורבאני מואץ וצפיפות האוכלוסין מאיימים להכחיד משאבים גנטיים חשובים בצמחית א"י, עד לכדי סכנת הכחדה למינים מסוימים.

שימור מקורות הצומח הוא הבסיס לפיתוח עתידי בחקלאות, הביוטכנולוגיה והתעשיות הביו-רפואיות. על ישראל, המאגדת אוצרות גנטיים מהחשובים בעולם יחד עם מוקדי מחקר חקלאי, גנטי וביוטכנולוגי מפותחים ביותר, למהר ולדאוג לשימור נכסיה הגנטיים לאבטחת עתיד כלכלי ומדעי מתקדם בארץ ובעולם.

בנק הגנים מקדם מחקר אודות הקמת והחזקת מאגרים גנטיים, איתור תכונות חשובות לתועלת האדם והסביבה ויצירת קשרים ושיתופי פעולה לאומיים ובינלאומיים, בנושאים של תפעול בנקי גנים, שימור זרעים ושימור שונות גנטית.

בנק הגנים לצמחי ארץ ישראל אחראי על איסוף ושימור זרעי הבר של כלל צמחי ישראל ובדגש על צמחי בר בעלי פוטנציאל כלכלי-חקלאי או חברתי-תרבותי בלתי ממומש, העשוי לשמש לדורות הבאים. בשנים האחרונות הרחיב בנק הגנים את עיסוקו גם לצמחי בר נדירים, צמחים אנדמיים או כאלו המצויים בסכנת הכחדה (התוכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל, 2010). בנק הגנים רואה בהקשר זה את תפקידו ביצירת מאגר גנטי של תכונות הצמחים החשובים בצמחיית ישראל.

בנוסף בנק הגנים מפנה משאבים לשימור קווים שגודלו בעבר בתנאים סביבתיים שונים ותחת ממשק מסורתי (Landraces). אלו קווים של גידולים חקלאיים עתיקים המכילים בתוכם ספריה אבולוציונית של תכונות (גֶנים) שהתפתחה עם השנים.

בנק הגנים החל בתהליך של הקמת מאגר זרעי קנאביס רפואי, בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות ובכפוף לכל דין.

במסגרת הקמת המאגר נדרש בין השאר הליך של קרנטינה בפיקוח השירותים להגנת הצומח.

לבירורים נוספים, ניתן לפנות אל מנהלת הבנק, ד"ר עינב מייזליש גתי  einavm@volcani.agri.gov.il.

 

צור קשר :

בנק הגנים הישראלי
דרך המכבים 68,
ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
ישראל
טל. 03-9683897 
פקס. 03-9683895 
rebecca@volcani.agri.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL