haberler

Füehrerscheintest online kostenlos2019-09-22

שיתופי פעולה בארץ

במסגרת המאמץ הלאומי לשמירה על ערכי הטבע של מדינת ישראל, בנק הגנים מקיים מזה שנים שיתופי פעולה ארוכי טווח עם מספר גופים לאומיים האמונים על שמירת מגוון המינים ואוצרות הטבע הלאומיים.

בשנת 2007 החל שיתוף פעולה בין בנק הגנים הלאומי לבין רשות הטבע והגנים, שמטרתו להבטיח שימור מדגם מייצג של המגוון הגנטי הטמון באוכלוסיות בר של צמחים נדירים וצמחים בסכנת הכחדה. במסגרת הפרויקט נאספים הזרעים של המינים הנדירים מטופלים ומועברים לשימור בתנאים מיטביים שיבטיח חיוניותם לשנים ארוכות. במידת הצורך, מתבצע ריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים לאיסוף זרעים לשם שימור ארוך טווח. לאחרונה, התרחב שיתוף הפעולה וכעת מסייע בנק הגנים גם ליצירת צמחונים לצורך השבה לבר של מינים בסכנת הכחדה.

דוגמא לפרוייקטים מהשנה האחרונה:

 Hormuzakia aggregata

.Ornithogalum fuscescens Boiss. & Gaill

 

המשרד להגנת הסביבה תומך משנת 2009 במסגרת מיזם בנק הגנים בתכנית לשימור המגוון הגנטי של צמחיית ישראל באזורים מופרים. הושם דגש על אזורים המתאפיינים בפעילות אינטנסיבית של האדם ואזורים המיועדים לפיתוח, דוגמת שולי ישובים, אזורי פיתוח בשכונות, אזורי בינוי כבישים, אזורי פיתוח חקלאות ושולי אזורים חקלאיים, מישור החוף ורכסי הכורכר הנתונים בסכנה גדולה לרבות מקווי מים בעלי אקוטיפים ייחודיים הגדלים בנישות אלה בלבד.

בנוסף, מקיים הבנק שיתופי פעולה עם הגנים הבוטנים בארץ:

הגן הבוטני בגבעת רם

הגן הבוטני בהר הצופים

הגן הבוטני באוניברסיטת תל אביבARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL