haberler

Füehrerscheintest online kostenlos

text for #caption0 title="#caption0"

text for #caption0 title="#caption0"

עברונה

ביום ד', 3.12.14, דלפו מצינור נפט קצא"א-קו אילת אשקלון, כ-5000 קוב נפט גולמי באזור הישוב באר אורה שבדרום הנגב. הנפט זרם לאורך כ-6 קילומטרים ממקום הדליפה תוך שהוא יוצר ערוצי משנה, הגיע לשמורת הטבע עברונה וגרם לנזק אקולוגי סביבתי רחב היקף.

צמחי בר קרובי תרבות

צמחי הבר קרובי תרבות הם בסיס חשוב לשיפור גידולים תרבותיים, מהווים מקור להשבחה גנטית של מינים תרבותיים ועשויים לספק עמידויות בפני מחלות ותנאי עקה סביבתיים אחרים. בנק הגנים בעשור האחרון התרכז ביצירת מאגר גנטי של זרעים מצמחי הבר קרובי התרבות כעתודה למחקרים בהווה וכעתודת זרעים לשימוש הדורות הבאים.

קול קורא קרן בנק הגנים 2018

דוח פעילות לשנת 2019

להזמנת חבילות ארץ חיטה לחץ כאן

ברוכים הבאים לבנק הגנים לצמחיית ארץ ישראל

איסוף ושימור צמחיית הבר הארץ ישראלית וזני מורשת.


וסף הבסיס בבית ARO מכיל מעל 26,000 דוגמאות זרעים השייכים ל-1144 מינים. כ -12,000 של הדוגמאות אלה נאספו בישראל, בעיקר מאוכלוסיות הבר.

קטלוג זרעים

כלים וסיוע לבוטנאים ואספנים.

לבוטנאים ואוספים

מחקרים מדעיים, פרסומים ואנחנו בתקשורת.

מחקרים ופרסומיםARO Volcani Center HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809 ISRAEL